0

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг хімчистки та реставрації взуття

 

 

Фізична особа – підприємець Гранкіна Анастасія Сергіївна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.06.2018р., реєстраційний номер 2 270 000 0000 021082, іменований надалі «Виконавець» з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

 

 1. Загальні положення

 

 • Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.
 • Підтвердженням повного та безумовного акцептування Договору є одна з таких дій з боку Замовника:
 • внесення Замовником плати або часткової плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти;
 • передача взуття Замовником Виконавцю задля виконання Послуг у філіях Виконавця, поштою або через кур’єра;
 • заповнення електронної форми Замовником за веб-сайті Виконавця http://rbrn.com.ua/
  • Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
  • Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.
  • Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього. Чинна редакція завжди знаходиться на веб-сайті Виконавця http://rbrn.com.ua/ та у філіях Виконавця.
 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1.  Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті Виконавцяhttp://rbrn.com.ua/ та у філіях Виконавця.

 • Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • Послуги – послуга або декілька послуг, що надаються Виконавцем Замовнику.
 • Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала даний Договір.
 1. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Послуги із хімчистки та/або реставрації взуття та/або сумок, а Замовник прийняти та оплатити такі Послуги, на умовах цього Договору.

 1. Порядок оформлення замовлення

 

4.1. Оформлення замовлення у філії Виконавця.

4.1.1. При особистому зверненні до філії Виконавця оформлюється квитанція-договір на надання Послуг Замовнику. Виконавець формує квитанцію-договір, що містить в собі: номер і дату замовлення, ПІБ і телефон Замовника, перелік Послуг, що надаються із зазначенням їх вартості.

4.1.2. Оплата замовлення здійснюється Замовником при оформленні квитанції-договору готівковим або безготівковим способом у повному обсязі або частково. Замовник сплачує мінімум 50% (п’ятдесят відсотків) від повної вартості замовлення одразу, а залишок – після виконання Послуг. Сума авансового платежу зазначається у квитанції-договорі.

4.2. Оформлення замовлення при виклику кур'єра Виконавця за адресою Замовника.4.2.1. Для виклику кур'єра Замовник заповнює електронну форму на веб-сайті Виконавця http://rbrn.com.ua/ або зателефонувавши за номером телефону Виконавця +380687472858.  Виконавець зв'язується з Замовником по телефону протягом одного дня після надходження заявки і домовляється про дату, час та адресу приїзду кур'єра.4.2.2. По прибуттю кур'єр Виконавця забирає взуття/сумки Замовника та відвозить в офіс Виконавця. 4.2.3. Якщо Замовник відмовляється від оформлення замовлення по приїзду кур’єра або змінює час та/або місце зустрічі менше ніж за годину до призначеного часу, він сплачує 50,00 грн. (п’ятдесят гривень) за помилковий виклик кур’єра Виконавця.4.2.4. Після доставки замовлення в офіс, Виконавець протягом доби зобов'язаний зв'язатися з Замовником для узгодження Послуг, їх вартості та попередніх термінів виконання замовлення. Замовник сплачує мінімум 50% (п’ятдесят відсотків) від повної вартості замовлення одразу після погодження робіт, а залишок – після виконання Послуг. Сума авансового платежу зазначається у квитанції-договорі.4.2.5. Після виконання замовлення, Виконавець зв'язується по телефону з Замовником і погоджує дату, час і місце доставки замовлення. Замовник оплачує замовлення готівкою кур'єру Виконавця або за реквізитами карткового рахунку Виконавця.4.3. Оформлення замовлення через відправлення взуття поштою.4.3.1. Замовник має можливість відправити взуття для отримання Послуг за реквізитами Виконавця поштою.4.3.2. Виконавець протягом доби після отримання посилки поштою має зв’язатися по телефону із Замовником та погодити Послуги, їх вартість та попередні терміни виконання із Замовником. Замовник сплачує мінімум 50% (п’ятдесят відсотків) від повної вартості замовлення одразу після погодження робіт, а залишок – після виконання Послуг. Сума авансового платежу зазначається у квитанції-договорі.4.3.3. Після виконання замовлення, Виконавець відправляє взуття за поштовими реквізитами Замовника накладеним платежем з оплатою на пошті або за повною попередньою оплатою за реквізитами карткового рахунку Виконавця.4.4. Замовник розуміє, що термін виконання робіт може бути змінено чи подовжено через складність стану виробу, або властивості матеріалів виробу, або технологічні аспекти, та приймає обґрунтування Виконавця як авторитетну думку.

 

 1. Вартість та порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг визначається відповідно до прейскуранту Виконавця, що вказаний на веб-сайті Виконавця  http://rbrn.com.ua/ та розміщений у філіях Виконавця.

5.2. Вартість Послуг може відрізнятися від цін, що вказані у прейскуранті, за домовленістю Сторін.

5.3. Замовник оплачує Послуги Виконавцю на підставі цього Договору у національній валюті України – гривні – готівковим чи безготівковим способом.

5.4. Замовник має сплатити повну вартість Послуг в момент оформлення замовлення або зробити 50%-й авансовий платіж за домовленістю Сторін.

5.5. Замовник має право в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від виконання Договору, сплативши Виконавцю частину встановленої ним суми, що пропорційна частині виконаної роботи до повідомлення Замовником про відмову від виконання Договору. Замовник зобов'язаний також відшкодувати Виконавцю витрати, понесені ним до цього моменту з метою виконання Договору, якщо вони не входять в зазначеної частини ціни виконаної роботи.5.6. У разі, якщо Замовник оплатив Послуги під час оформлення замовлення і не задоволений якістю наданих Послуг, він оформлює претензію в письмовому вигляді і надає її Виконавцю. Виконавець протягом 5 (п’яти) календарних днів надсилає відповідь на претензію Замовнику. За погодженням Сторін, може бути проведена хіміко-технологічна або товарознавча експертиза після надання Послуг за рахунок Замовника. Сторони докладають всіх зусиль для врегулювання претензії. При досягненні рішення щодо повернення грошових коштів, Виконавець здійснює повернення готівковим або безготівковим способом (в залежності від того, яким способом Замовник спочатку оплачував замовлення).

 

6. Порядок приймання-передачі наданих Послуг 6.1. Порядок приймання-передачі наданих Послуг в офісі Виконавця.6.1.1. Після виконання замовлення, Виконавець телефонує або надсилає повідомлення Замовнику про готовність його замовлення. Замовник самостійно звертається до філії Виконавця, щоб забрати готове замовлення. 6.2. Порядок приймання-передачі наданих Послуг через кур'єра Виконавця.6.2.1. Після виконання замовлення, Виконавець зв'язується по телефону з Замовником і погоджує дату, час і місце доставки замовлення. Замовник оплачує замовлення готівкою кур'єру Виконавця або за реквізитами карткового рахунку Виконавця. 6.3. Порядок приймання-передачі наданих Послуг через поштове відправлення.6.3.1. Після виконання замовлення, Виконавець зв'язується по телефону з Замовником і погоджує поштові реквізити для відправлення замовлення. Замовник оплачує замовлення накладеним поштовим переказом або за реквізитами рахунку Виконавця, за домовленістю сторін. 6.4. Замовник зобов’язаний звернутися та забрати готове замовлення у філії Виконавця, або погодити час та місце отримання замовлення через кур’єра Виконавця протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання дзвінка чи повідомлення від Виконавця про готовність замовлення, або повідомити Виконавця про обставини, що не дають можливості забрати замовлення у вказаний термін та погодити новий термін отримання замовлення.6.5. У разі, якщо Замовник не звернувся за замовленням у зазначений термін та не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість звернутися у вказаний термін, за кожен день такого прострочення додається тариф 50 (п’ятдесят) гривень до загальної вартості замовлення. Загальну суму за прострочення терміну забору замовлення Замовник сплачую Виконавцю під час отримання замовлення.6.6.  У разі, якщо Замовник не звернувся за замовленням протягом 90 календарних днів з дня виконання замовлення, Виконавець має право утилізувати взуття. При цьому, Замовник не звільняється від зобов’язань щодо сплати виконаних Послуг Виконавцю. Виконавець має право долучити третіх осіб до вимоги сплати боргу Замовником. 7. Права, обов'язки та відповідальність Сторін 7.1. Виконавець зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього відповідних вказівок призупинити виконання роботи (надання Послуг) при виявленні:- непридатності до реставрації або недоброякісності переданого Замовником виробу;- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи (надання Послуги);- інших незалежних від Виконавця обставин, які загрожують придатності або цілісності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.7.2. Виконавець приступає до роботи тільки після повного узгодження плану роботи з Замовником. Замовник зобов'язаний докладно і точно викласти всі свої побажання і вимоги, щоб уникнути непорозумінь в квитанції-договорі. У разі невиконання цієї умови, претензії до результату роботи не приймаються, за умови, що робота виконана належної якості.7.3. Виконавець має право:- не приступати до роботи, призупинити її, якщо Замовник порушує свої обов'язки за цим Договором, а також вимагати відшкодування збитків;- утримати результат роботи, залишок невикористаного матеріалу при невиконанні Замовником обов'язку сплатити передбачену Договором ціну роботи;- в разі, якщо після узгодження плану роботи з Замовником, Замовник змінить думку або несвоєчасно сповістить про бажані зміни, вимагати оплати виконаної ним роботи;- відмовитись у виконанні роботи без пояснень причин або через відсутність необхідного устаткування, досвіду, або через стан чи особливості виробу.7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове пошкодження матеріалів взуття, прийнятого ним від Замовника, якщо Замовник попереджений Виконавцем про особливі властивості матеріалу, які можуть негативно вплинути на його стан під часи виконання робіт. Незнання Замовником особливих властивостей матеріалу не звільняє його від відповідальності.7.5. Виконавець не несе відповідальності за неналежну експлуатацію та неправильний догляд за взуттям Замовником після отримання замовлення, а також за можливі наслідки псування взуття через вплив зовнішніх факторів як навмисних, так і не навмисних (дощ, град, сонце, механічні пошкодження, прання у пральній машинці, сушка біля обігрівачів тощо) після здачі замовлення Замовнику. В тому числі Виконавець не несе відповідальність за можливі дефекти фурнітури, що встановлюється  під час ремонту за погодженням з Замовником, тому що не є виробником фурнітури з металу чи пластику.7.6. Замовник зобов'язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію про бажаний результат роботи.7.7. Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в повному обсязі.7.8. Замовник відповідає за неналежну якість наданого ним виробу, а також за надання виробу, обтяженого правами третіх осіб. У разі сильного зносу і старості взуття Виконавець не відповідає за можливі пошкодження та інші несприятливі наслідки в процесі роботи з ним.7.9. Замовник має право перепитувати хід і якість надання Послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

 

8. Особливі попередження щодо надання Послуг 8.1. Взуття, що має неповне, неправильне маркування, або відсутність такого, а також не оригінальне взуття, приймається Виконавцем тільки за згодою Замовника. За можливі наслідки чистки, реставрації та ремонту внаслідок недоліків взуття (втрата кольору, линька, пожовтіння матеріалів взуття та підошви, усадка взуття, розхитування тканини, і інші дефекти, які не залежать від Виконавця) претензії пред'являються до виробника взуття або до продавця такого взуття. Відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок недостовірної або недостатньої інформації, лежить на продавцеві або виробникові взуття. Замовник погоджується з тим, що можлива втрата товарного вигляду взуття у зв'язку з проявом прихованих дефектів і недоліків, у тому числі після ремонту (реставрації) у іншому сервісі, не є виною Виконавця.8.2. Виконавець попереджає Замовника про те, що: плями від крові, фарби, рослинних масел, ліків, духів, дезодорантів, вин з добавками барвників, жирові і застарілі плями, закріплені самостійним чищенням в домашніх умовах, погано піддаються виведенню. Взуття з такими плямами приймається без гарантії виведення плям.8.3. Замовник розуміє та дає згоду на те, що вироби із замші, текстилю та нубуку можуть втратити колір під час чистки, а також можуть виліняти на інші частини взуття не через провину Виконавця.84.  Замовник розуміє, що пошкоджені матеріли виробу можуть пошкодитись ще більше під час чистки чи ремонту виробу. Виконавець в свою чергу дотримується технологій та сумлінно виконує роботи, і робить все можливе, щоб такого не відбулось.8.5. Виконавець приймає вироби до ремонту тільки в чистому вигляді.8.6. Виконавець приймає вироби на фарбування чи реставрацію виключно в комплексі з чисткою, Замовник розуміє, що для гарного тривалого результату виріб має бути належним чином почищено та підготовлено, а потім вже пофарбовано. У разі відмови від чищення Замовником Виконавець не несе жодної відповідальності за результат роботи та її тривалість.8.7. При наявності на взутті незнімної фурнітури і деталей з штучних матеріалів Виконавець знімає з себе відповідальність в разі їх пошкодження і втрати виробом товарного вигляду.8.8. Виконавець попереджає Замовника про те, що деякі види шкіри (наприклад, сафьяно, анілін, лакова, нубук тощо) неможливо відновити повністю або частково, або структура, колір шкіри тощо можуть змінитись під час чистки чи фарбування, та пропонує можливі варіанти робіт для покращення стану виробу або відмовляє в роботі з ним, щоб не погіршити ситуацію. Замовник розуміє та приймає такі ризики на себе.8.9. Зауваження щодо якості наданих Послуг можуть бути пред'явлені Замовником тільки в момент приймання-передачі замовлення.8.10. Виконавець попереджає, що гарантійний термін на ремонтні та реставраційні роботи становить не більше 1 (одного) календарного місяця з моменту виконання замовлення. Виконавець не надає гарантії на деякі Послуги, зокрема на чистку виробів, фарбування бокової частини підошви взуття, проклейку пластикових та деяких гумових деталей взуття, ремонт повітряних балонів взуття, розтягування взуття, фарбування тканини, штучних та синтетичних матеріалів, фарбування раніше пофарбованих неналежним чином виробів та інше, та повідомляє про таке Замовника під час оформлення замовлення. Ризики, в такому разі пов’язані з нетривалим строком деяких видів реставрації та ремонту, приймає на себе Замовник.8.11. Виконавець попереджає Замовника, що розтягування взуття – це фізична деформація, внаслідок якої форма взуття може змінитись. Замовник погоджується та розуміє, що розтягнути можна тільки взуття з натуральних матеріалів та в межах допустимого, а взуття з інших матеріалів (тканина, гума, синтетика, шкіряні замінники тощо) Виконавець приймає тільки без гарантії з погодженням можливих ризиків із Замовником.

 

9. Вирішення суперечок 9.1. Розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів на підставі виставленої письмової претензії. Термін розгляду претензії – 5 (п’ять) днів з дати її вручення Виконавцю.9.2. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця. 10. Форс-мажорні обставини 10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться до даткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше трьох місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

11. Заключні положення 11.1. Даний Договір публічної оферти, на умовах якого Виконавцем в інтересах Замовника виконуються роботи, розміщений на сайті Виконавця http://rbrn.com.ua/11.2. Сторони зобов’язуються забезпечити  захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника  та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.11.3. Замовник згоден отримувати рекламні повідомлення від снікер-хімчистки Reborn на мобільний телефонний номер та електронну адресу, надані ним Виконавцю. У разі, якщо Замовник бажає відмовитися від рекламних повідомлень, він повинен направити запит на електронну адресу Виконавця Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.11.4. Замовник згоден з тим, що Виконавець може використовувати фото чи відеоматеріали, зроблені з його виробом під час виконання робіт, задля рекламування своїх Послуг.11.5. Виконавцем за цим Договором є:

Фізична особа-підприємець Гранкіна Анастасія Сергіївна.

Адреса офісу Виконавця: м. Київ, вул. Велика Васильківська 30В.

Контактний телефон: +380687472858.

 

telegram viber